Plesovi

Ča-ča

Ča ča je latino-američki ples novijeg porekla. Nastao je kombinacijom mamba i rumbe. U to vreme se pojavio novi ritam američkog džeza prepoznatljiv po trostrukom taktu “ča-ča-ča” koji je suštinski opredelio i oblikovao ovaj ples. Ča ča je stekao veću popularnost 1954. godine kada je prenet u Evropu i uvršćen među takmičarske latino plesove.
Kao i drugi plesovi tako i ča ča ča ima više mogućih priča koje prate koreografiju. Jedna od najčešćih je priča o kubanskoj prostitutki i mušteriji koji se cenka, dok ona pokusava da mu sugeriše koliko zaista vredi vreme sa njom. Iz ovoga proisitiče da je ča ča veoma izazovan i slobodan ples. Zbog ovakve idejne podloge par može igrati i na distanci i gotovo bez dodirivanja tokom cele koreografije...

Detaljnije

Samba

Samba je čuveni brazilski ples koji ima izvore u starim muzičkim folklornim motivima. Brazil su u 16. veku kolonizirali Portugalci koji su doveli robove iz Afrike i tom prilikom su se pomešali muzički motivi Portugalaca, afričkih crnaca i prvobitnih Indijanaca. Razvoj brazilske muzike i plesa bio je pod uticajem obreda i rituala u slavu bogova, dok su afrički muzički izvori bili okrenuti različitim prigodnim prilikama. Zanimljivo je da se na tako organizovanim svečanostima plesalo i po više dana. Samba se pojavila u Evropi 1924. godine ali je postala popularna tek 1948. godine kada je predstavljena u svom pojednostavljenom obliku.
Ime samba je izvedena iz afričke reči semba, što znači bočno kretanje. U Brazilu razlikujemo više vrsta sambe: samba de moro koja se pleše po uli...

Detaljnije

Popularni filmovi o plesu

Dirty Dancing, mambo scena

Strictly Ballroom, pasodoble scena

Shall We Dance, rumba

The Tango Lesson, tango

Detaljnije

Rumba

Rumba vodi poreklo od plesa afričkih robova dovedenih na Kubu u 16. veku. 1930. godine rumba se sa Kube prenela u Njujork, odakle je potom stigla u Evropu. Francuzi su joj dali koreografski izrađen oblik pa je postala sporija i rafiniranija od originalne rumbe. Na Kubi se pod ovim terminom podrazumeva veći broj plesova. U svom razvoju rumba se stalno ritmički i oblikovno menjala tako da sada poznajemo više vrsta rumbe. Najpoznatije su: “bolero” i”rumba kuban”.
Iako se može plesati na više načina, u osnovi reč je o plesu sa naglašenim erotskim karakterom. Osnovna priča ovoga plesa jeste ženski pokusaj da dominira nad muškarcem koristeći svoj šarm i erotiku. U koreografijama su prisutni elementi koji dočaravaju pokušaj devojke da zavede muškarca, a potom pobegne od njega...

Detaljnije

Ples, značenje, terminologija

Ples

Društveni ples

Latino-američki ples

Standarni plesovi

Detaljnije