Ča-ča

Ča ča je latino-američki ples novijeg porekla. Nastao je kombinacijom mamba i rumbe. U to vreme se pojavio novi ritam američkog džeza prepoznatljiv po trostrukom taktu “ča-ča-ča” koji je suštinski opredelio i oblikovao ovaj ples. Ča ča je stekao veću popularnost 1954. godine kada je prenet u Evropu i uvršćen među takmičarske latino plesove.
Kao i drugi plesovi tako i ča ča ča ima više mogućih priča koje prate koreografiju. Jedna od najčešćih je priča o kubanskoj prostitutki i mušteriji koji se cenka, dok ona pokusava da mu sugeriše koliko zaista vredi vreme sa njom. Iz ovoga proisitiče da je ča ča veoma izazovan i slobodan ples. Zbog ovakve idejne podloge par može igrati i na distanci i gotovo bez dodirivanja tokom cele koreografije. Kukovi imaju vodeću ulogu u odigravanju, a koreografije obiluju i mnoštvom sugestivnih figura i izazovnih pokreta. Naglasak je na prvom udarcu.