Mambo

Mambo potiče sa Kube, gde su ga doveli naseljenici sa Haitija. Na Haitiju je bio sveštenički vudu ples duhovnih savetnika i iscelitelja, koji su ujedno bili i organizatori javnih zabava. Pod uticajem kubanskog plesa rumbe kao i razvojem američkog džeza, nastao je mambo. Niko ne može da se složi ko je autor mamba, ali među njegovim tvorcima su sigurno Orestes López, Arsenio Rodriguez, Pérez Prado i Cachao. Njegova popularnost započinje početkom 40-ih godina i vrhunac dostiže krajem 50-ih godina.
Ritam mamba u današnjem obliku je kombinacija svinga i kubanske muzike i u takvom obliku pojavljuje se od 1943. godine. Može se opisati i kao prekinuta rumba s naglaskom na 2. i 4. taktu.
Mambo je ulični ples u kojem žena i muškarac odmeravaju kontrolu i snagu tj. izazivaju se. Žena je vrlo snažna i mora biti dominantna kao i muškarac. Muškarac pokušava zadržati kontrolu i impresionirati ženu fizičkom sposobnošću i brzinom. Mnogi ljudi tretiraju mambo kao brzi ples, ali u svojoj biti on je polagan i precizan, bez mnogo pokreta, sve se zasniva na nogama i bokovima. Prelaskom mamba u noćne klubove razvija se novi stil pod imenom “salsa”.