Način rada

Kurs plesa se odvija u više nivoa, podeljenih u vremenske i sadržajne celine. U početku se uče osnove držanja (stava), kretanja, vođenja i prepoznavanja ritma, da bi se vremenom sve više usložnjavala tehnika odigravanja, povećavao broj figura u svakom od plesova i izgrađivao sve sadržajniji odnos među plesnim partnerima.

 

POČETNI NIVO

Grupa formirana od devojaka i mladića koji se prijave na početni kurs, u prvih par meseci će se međusobno upoznati, naučiti osnovne korake najzastupljenijih plesova i biti u prilici da vežbaju sa više partnera/partnerki. Prelazak na srednji nivo ne zahteva da plesači imaju stalnog partnera ili partnerku.

 

SREDNJI NIVO

Na srednjem nivou se uče nove figure iz plesova započetih na početnom nivou i započinje savladavanje malo složenijih plesova. Ovaj nivo traje oko 5 meseci u zavisnosti od napredovanja grupe.

 

VIŠI NIVO

Obnavlja se sve što je naučeno do tog momenta, ističe se zahtev za tehnički ispravnim odigravanjem i započinje rad na plesovima koji zahtevaju solidno plesno iskustvo i formirane plesne parove - pasodoble, tango. Za savladavanje programa višeg nivoa je predviđeno oko 5 meseci. Po završetku višeg nivoa organizuje se svečano polaganje na kome igrači dobijaju diplomu o uspešno završenom plesnom kursu plesne škole “Nuelis”.

 

NAPREDNI NIVO

Napredni nivo nema vremensko ograničenje i na njega dolaze oni koji su zavoleli ples i žele da nastave sa daljim usavršavanjem. Na ovom nivou se uče najsloženije plesne figure i kombinacije figura iz svih plesova. Zahtev za tehnički ispravnim odigravanjem se podiže na nivo maksimalnih (optimalnih) mogućnosti pojedinca i parova. Treninzi su značajno fizički naporniji od tečajskog nivoa. Postavljaju se koreografije iz takmičarskh plesova latinoameričke i standardne orijentacije i (eventualno) pripremaju za nastup parovi koji izraze želju da nastupaju ili da se takmiče na nekom od takmičenja amatera. Igračima ovog nivoa biće omogućeno da u vremenu održavanja ostalih kurseva u određenom delu sale vežbaju svoj program.

U plesnom klubu “Nuelis” posebna pažnja se posvećuje ljudima koji se sa zakašnjenjem priključuju nekoj od grupa, tako da eventualno propušteni datum početka nekog stepena neće biti prepreka da počnete da plešete. Poučeni ranijim iskustvom, mišljenja smo da nije uputno odrasle mešati sa decom, tako da ovom prilikom obaveštavamo roditelje da ova plesna škola nije namenjena osobama mlađim od 14 godina (izuzeci su mogući).

Uvereni smo da ćete, učeći ples u plesnoj školi “Nuelis”, brzo napredovati i steći zavidan nivo plesnog znanja u domenu amaterskog plesa.

 

OPREMA

Za bavljenje plesom vam u početku nije potrebna nikakva posebna oprema. Dođite u garderobi koja vam je udobna i u kojoj se osećate prijatno. Za početak vam savetujemo sasvim obične cipele ili patike, po mogućstvu sa klizavijim đonom. Kasnije, radi lakšeg igranja, preporučujemo cipele za ples.