Pasodoble

Pasodoble vodi poreklo iz Španije i osnovni koraci su nastali na osnovu kretanja matadora tokom borbe sa bikom. Muzika koride za vreme borbe sa bikom (ulaz “paseo”) ili u momentu neposredno pred ubijanje bika “passes” (faena). Muškarac u ovom plesu igri ulogu matadora dok devojka predstavlja njegov plašt kojim on izaziva bika, mada u nekim figurama može dočaravati i kretanje bika. Na ovaj način muškarac dolazi u najveći fokus – kao ni u jednom drugom plesu. Prilikom igranja pasodobla u nekim deonicama uobičajeni su i flamenko koraci.
Značajan broj muzičkih interpretacija ovog plesa su varijante muzike “España Cañi”. Muzika obiluje prekidima i naglašenim taktovima tako da koreografi koriste ove situacije za efektne figure i uklapanja. Držanje (stav) između parntera je nešto viši, a kretanje je odlučno, oštro i progresivno. Za pasodoble je karakterističan “apel”, udarac petom o pod, pokret kojim toreador u koridi izaziva bika da krene na njega. Pasodoble se obično uči kada se partneri već bolje poznaju jer je baziran na unapred utvrđenoj koreografiji koja mora imati tri fraze da bi pratila muziku. Na kraju svake fraze postoji tzv.”highlight” koji se mora odigrati u tačno određeno vreme, tako da se ne ostavlja mnogo prostora za improvizaciju.
Kompozicija ima 2 ili 3 fraze (istih delove koji se ponavljaju), tako da se i to uzima u obzir kada se pravi koreografija za paso doble. Ovaj ples mnogi vide isključivo kao takmičarski i skoro nikad kao socijalni.